PEDAGOGICKÝ VÝZKUM A TRANSFORMACE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY

Úvodní projevy

Autor : Jiří KOTÁSEK

Abstrakt :  Je mou příjemnou povinností uvítat vás na půdě Univerzity Karlovy a její Pedagogické fakulty, která si pokládá za čest být hostitelkou I. konference pedagogického Vizkumu uspořádané Ústavem pedagogických a psychologických výzkumů a Ceskou asociací pedagogického výzkumu. Tato souvislost jena první pohled dána tím, že pořádající ÚPPV je součástr fakulty.

Článek ke stažení [PDF] : PEDAGOGICKÝ VÝZKUM A TRANSFORMACE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze