POHYBOVÁ GRAMOTNOST DĚTÍ V KONTEXTU MATEŘSKÉ ŠKOLY

POSTERY

Autoři : Pacholík Viktor, Smětáková Kateřina

Abstrakt : Cílem výzkumného šetření bylo popsat strategie rozvíjení pohybové gramotnosti dětí v podmínkách mateřské školy. Dílčím cílem bylo analyzovat, jak učitelky mateřských škol vnímají pojem pohybová gramotnost a jak probíhá začleňování strategií do edukačního procesu v mateřské škole.

Klíčová slova: pohybová gramotnost; atributy pohybové gramotnosti; pedagogické strategie

Článek ke stažení [PDF] : POHYBOVÁ GRAMOTNOST DĚTÍ V KONTEXTU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Title: CHILDREN’S MOVEMENT LITERACY IN THE CONTEXT OF PRESCHOOL

Abstract: The paper introduces the research conducted at Tomas Bata University in Zlín in 2017–2018. The objective of the research was to depict strategies of movement literacy development in children, under the conditions of preschool.

Keywords: physical literacy; attributes of physical literacy; pedagogical strategies

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze