VÝVOJ NÁZORŮ A POSTOJŮ STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA.

III. VÝZKUMY UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : Radomír HAVLÍK

Abstrakt : Analýza vycházela z faktu vysokého (zvláště ve srovnání s předchozími lety) počtu uchazečů o studium. Přihlásilo se okolo 3800 zájemců. Znovu se vrátila otázka, zda Pedf je pro ně fakultou cílovou, nebo je chápána jako „úniková“ pro ty, kdo chtějí studovat cokoliv či nepředpokládají, že by se dostali na některou z prestižnějších vysokých škol.

Článek ke stažení [PDF] : VÝVOJ NÁZORŮ A POSTOJŮ STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA.

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze