2015

Kurikula pro předškolní vzdělávání z hlediska etického a sociálního aspektu ve francouzsky a německy mluvících zemích v Evropě 

Autoři: Jana UHLÍŘOVÁ, Barbora LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ  Sekce 5: Cíle a obsah výchovy a vzdělávání  Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na anal.zu cílů a obsahů předškolní v.chovy a vzdělávání s důrazem na …

Kurikula pro předškolní vzdělávání z hlediska etického a sociálního aspektu ve francouzsky a německy mluvících zemích v Evropě  Pokračovat ve čtení »