2022

ALTERNATIVNÍ SOUKROMÁ ŠKOLA: ŽITÉ HODNOTY Z POHLEDU ŘEDITELE, UČITELŮ, ŽÁKŮ A NEWSLETTERŮ

Autoři Jana Kratochvílová, Lucie Škarková Abstrakt Ve výzkumu se zaměřujeme na kolektivní identitu školy a hodnoty, které ji spoluutváří. Ukazuje se, že kolektivní identita školy je konstruována způsobem transmise konkrétních …

ALTERNATIVNÍ SOUKROMÁ ŠKOLA: ŽITÉ HODNOTY Z POHLEDU ŘEDITELE, UČITELŮ, ŽÁKŮ A NEWSLETTERŮ Pokračovat ve čtení »

VIDEOSTUDIE – INTERAKCE LEKTORA S PUBLIKEM BĚHEM FYZIKÁLNÍCH DEMONSTRACÍ POHLEDEM KATEGORIÁLNÍHO SYSTÉMU

Autoři Alexandr Nikitin, Petr Kácovský, Marie Snětinová Abstrakt Příspěvek předkládá základní informace o provedené studii videozáznamů fyzikálních demonstračních vystoupení pro studenty středních škol. Cílem studie bylo zanalyzovat interakci mezi lektorem …

VIDEOSTUDIE – INTERAKCE LEKTORA S PUBLIKEM BĚHEM FYZIKÁLNÍCH DEMONSTRACÍ POHLEDEM KATEGORIÁLNÍHO SYSTÉMU Pokračovat ve čtení »

PROMĚNY PEDAGOGICKÝCH PROCESŮ V KONTEXTU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH: LONGITUDINÁLNÍ STUDIE

Autoři Jakub Pivarč Abstrakt Účelem tohoto příspěvku je představit vybrané výsledky opakovaného kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo u 1340 učitelů ZŠ analyzovat pojetí proměn pedagogických procesů v kontextu tzv. inkluzivní …

PROMĚNY PEDAGOGICKÝCH PROCESŮ V KONTEXTU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH: LONGITUDINÁLNÍ STUDIE Pokračovat ve čtení »