ODPOVĚDNOST STUDENTŮ UČITELSTVÍ ZA ŽÁKOVSKÉ VÝSLEDKY: PILOTNÍ STUDIE

POSTERY

Autoři : Pečivová Veronika, Lukášová Hana

Abstrakt : Cílem příspěvku je představit výsledky pilotního výzkumu subjektivní odpovědnosti učitele za žáka u studentů učitelství prvního stupně základní školy a porovnat výsledky s předchozím výzkumem.

Klíčová slova: odpovědnost učitele; žákovské výsledky; školní úspěšnost; studenti učitelství

Článek ke stažení [PDF] : ODPOVĚDNOST STUDENTŮ UČITELSTVÍ ZA ŽÁKOVSKÉ VÝSLEDKY: PILOTNÍ STUDIE

Title: PRE-SERVICE TEACHERS’ RESPONSIBILITY FOR PUPIL OUTCOMES: PILOT STUDY

Abstract: Although teacher responsibility is a rather frequently investigated topic, less attention has been paid to the teacher perception of his/her responsibility for pupil outcomes.

Keywords: teacher responsibility; pupil outcomes; academic achievement; pre-service teachers

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze