2018

VÝZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA PROCESY VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ INFORMACÍ

SEKCE Č. 3: CÍLE A OBSAH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Autoři: Mazáčová Pavlína, Malá Lenka Abstrakt :  Učící se, informační či znalostní společnost je ve všech rovinách ovlivněna expandujícím množstvím informací. Soubor […]

VÝZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA PROCESY VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ INFORMACÍ Read More »

OVERCLAIMING TECHNIQUE A JEJÍ APLIKACE V RŮZNÝCH OBLASTECH VÝZKUMU SEBEHODNOCENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ: VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE

SEKCE Č. 4: TEORIE A METODA V PEDAGOGICE Autoři : Štípek Jiří, Králová Kateřina, Hrabák Jan, Černochová Miroslava, Papajoanu Ondřej, Voňková Hana Abstrakt : Příspěvek seznamuje s podstatou overclaiming technique. Jedná se o metodologický

OVERCLAIMING TECHNIQUE A JEJÍ APLIKACE V RŮZNÝCH OBLASTECH VÝZKUMU SEBEHODNOCENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ: VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE Read More »

HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEHO UKONČOVÁNÍ NA VŠEOBECNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, V POLSKU A NA SLOVENSKU

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC Autor : Černá Libuše Abstrakt : Na hudební vzdělávání je nahlíženo z různých hledisek, jsou řešeny např. kurikulum hudební výchovy v primárním a sekundárním vzdělávání, teoretická

HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEHO UKONČOVÁNÍ NA VŠEOBECNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, V POLSKU A NA SLOVENSKU Read More »