2018

DIDAKTIKA POČIATOČNÉHO OSVOJOVANIA SI CUDZÍCH JAZYKOV Z PERSPEKTÍVY TRANS-DISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K EDUKÁCII

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH Autor: Pokrivčáková Silvia Abstrakt : Narastajúce nároky na ovládanie cudzích jazykov vo svete vedie k postupnému znižovaniu vekovej hranice povinného začiatku vyučovania cudzích jazykov v

DIDAKTIKA POČIATOČNÉHO OSVOJOVANIA SI CUDZÍCH JAZYKOV Z PERSPEKTÍVY TRANS-DISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K EDUKÁCII Read More »

TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIDAKTIKA VE SPOLUPRÁCI AKADEMIKŮ PŘI REALIZACI PROFESNÍCH UČITELSKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH Autor: Lukášová Hana Abstrakt : V uvedeném příspěvku se budeme věnovat pojetí transdisciplinárního přístupu v konkrétním kontextu spolupráce akademiků při tvorbě a realizaci profesních učitelských

TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIDAKTIKA VE SPOLUPRÁCI AKADEMIKŮ PŘI REALIZACI PROFESNÍCH UČITELSKÝCH ZNALOSTÍ OBSAHU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI Read More »

HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEHO UKONČOVÁNÍ NA VŠEOBECNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, V POLSKU A NA SLOVENSKU

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC Autor : Černá Libuše Abstrakt : Na hudební vzdělávání je nahlíženo z různých hledisek, jsou řešeny např. kurikulum hudební výchovy v primárním a sekundárním vzdělávání, teoretická

HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEHO UKONČOVÁNÍ NA VŠEOBECNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, V POLSKU A NA SLOVENSKU Read More »