2018

FAKTORY SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM ALTERNATIVNÍHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU V REFLEXI UČITELŮ

SEKCE Č. 3: CÍLE A OBSAH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Autor: Simonová Jaroslava Abstrakt : Cílem příspěvku je představit výsledky výzkumného šetření zaměřeného navnímání procesu tvorby alternativního školního vzdělávacího programu (ŠVP)učiteli čtyřletého gymnázia. …

FAKTORY SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM ALTERNATIVNÍHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU V REFLEXI UČITELŮ Pokračovat ve čtení »

PRAVIDELNÉ HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER A DALŠÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V KONTEXTU RODIČOVSKÝCH LIMITŮ

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC Autoři : Mrázek Michal, Basler Jaromír Abstrakt : Fenomén hraní počítačových her u dětí a dospívajících ovlivňuje směřování vývoje jejich osobnosti v souvislosti s volbou volnočasových …

PRAVIDELNÉ HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER A DALŠÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V KONTEXTU RODIČOVSKÝCH LIMITŮ Pokračovat ve čtení »