2020

Dilemata chápání pojmu porucha chování u žáků v procesu inkluzivního vzdělávání na základních školách

Sekce 8 – Posterová sekce Autor: Nikola Adelaida Řandová Abstrakt : Cílem příspěvku je provést komparativní analýzu, na jejímž základě bude možné popsat některá dilemata rozdílného chápání pojmu porucha chování ze strany …

Dilemata chápání pojmu porucha chování u žáků v procesu inkluzivního vzdělávání na základních školách Pokračovat ve čtení »

Možnosti inovace učení na základní škole s využitím moderních technologií . Inspirace z období karantény v době pandemie koronavirem Covid -19

Sekce 8 – Posterová sekce Autoři: Lenka Zemanová, Jana Krátká Abstrakt :  Cílem tohoto příspěvku je hledat odpovědi na otázky, které vyplynuly z mimořádné situace na jaře 2020, kdy byly školy …

Možnosti inovace učení na základní škole s využitím moderních technologií . Inspirace z období karantény v době pandemie koronavirem Covid -19 Pokračovat ve čtení »

Vybrané faktory ovlivňující úroveň čtenářské gramotnosti žáků středních odborných škol technických v Moravskoslezském kraji České republiky

Sekce 8 – Posterová sekce Autoři: Dana Vicherková, Markéta Šenkeříková, Denisa Lichá Abstrakt : Cílem výzkumu je popsat současný stav řešení problematiky čtenářských strategií žáků středních odborných škol technických v Moravskoslezském kraji …

Vybrané faktory ovlivňující úroveň čtenářské gramotnosti žáků středních odborných škol technických v Moravskoslezském kraji České republiky Pokračovat ve čtení »

Interaktivní multimediální materiály cílené na rozvoj sociálních dovedností pro děti s poruchami autistického spektra

Sekce 8 – Posterová sekce Autoři: Tereza Tetourová, Ondřej Javora, Hana Sotáková, Cyril Brom Abstrakt : Projekt se soustředí na dva hlavní cíle. Prvním z nich je vývoj a pilotáž interaktivních animací …

Interaktivní multimediální materiály cílené na rozvoj sociálních dovedností pro děti s poruchami autistického spektra Pokračovat ve čtení »